Regulamin Wyjazdów z Jogą Pracowni Jogi Prana Aneta Matejska

§ 1 Warunki Ogólne

 

1.1. W niniejszym regulaminie pod pojęciem „wydarzenie” rozumie się prowadzenie zajęć jogi.

1.2. Organizatorem wydarzeń jest Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska, NIP 6932054049, ul. Budowlanych 33, 67-200 Głogów.

1.3. Kontakt w sprawie wydarzeń: biuro@pracowniajogi.org.

1.4. Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska jest odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie zajęć jogi podczas wydarzeń.

1.5. Uczestnicy odpowiadają za własny transport na miejsce wydarzenia.

1.6. Ośrodek/hotel/pensjonat, gdzie odbywają się zajęcia, odpowiada za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska nie ponosi odpowiedzialności za te usługi.

 

§ 2 Zapisy i Opłaty

 

2.1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniach powinny skontaktować się z Pracownią Jogi Prana Aneta Matejska osobiście, telefonicznie lub przez e-mail: biuro@pracowniajogi.org.

2.2. Udział w wydarzeniach wymaga wniesienia opłaty za uczestnictwo u organizatorki.

2.3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia są regulowane z ośrodkiem/hotelem/pensjonatem.

2.4. Kwota może ulec zmianie z powodu dostosowania cen ośrodka.

 

§ 3 Usługi na Wyjeździe

 

3.1. Osoby biorące udział w wydarzeniach mają prawo:

  • korzystać z zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z regulaminem ośrodka,

  • uczestniczyć w zajęciach jogi według harmonogramu podanego w opisie wydarzenia, z możliwością nielicznych zmian,

  • korzystać z rad i instrukcji prowadzącego zajęcia.

3.2. Usługa nie obejmuje transportu i ubezpieczenia. Uczestnicy samodzielnie organizują transport i ubezpieczenie.

 

§ 4 Udział w Zajęciach Jogi

 

4.1. Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska nie ponosi odpowiedzialności za skutki ćwiczeń jogi wykonywanych samodzielnie, niezgodnie z instrukcjami nauczyciela.

4.2. Udział w zajęciach jogi jest dostępny dla osób bez przeciwwskazań medycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować nauczyciela zarówno przed, jak i w trakcie zajęć w razie nieprzewidzianych sytuacji. Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne, jeśli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela.

4.3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu ośrodka oraz wskazówek nauczyciela.

4.4. Udział w zajęciach oznacza, że uczestnik jest świadomy aktualnej sytuacji epidemicznej, jest zdrowy, nie był w kontakcie z osobą z COVID-19 i nie ma objawów.

 

§ 5 Rezygnacje, Zwroty, Odwołanie

 

5.1. Minimalna liczba uczestników, o której mowa w opisie wydarzenia, gwarantuje odbycie wydarzenia.

5.2. W przypadku odwołania wydarzenia z winy organizatorki, uczestnikowi zwracana jest opłata.

5.3 Rezygnacja i zwrot jest możliwa do 14 dni od wpłaty.

 

§ 6 Przetwarzanie Danych Osobowych

 

6.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO.

6.2. Administratorami danych jest Pracownia Jogi Prana Aneta Matejska.

6.3. Dane przetwarzane są w celach organizacyjnych i informacyjnych.

6.4. Dane mogą być udostępniane partnerom technicznym i organom na podstawie przepisów prawa.

6.5. Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania.

 

§ 7 Postanowienia Końcowe

 

7.1. Szczegóły organizacyjne i informacje o wydarzeniach dostępne są na stronie www.pracowniajogi.org/wyjazdy oraz pod adresem biuro@pracowniajogi.org.

7.2. Uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu dokonując zakupu.

Newsletter